Giới thiệu công trình “Sinh lý của ruộng lúa năng suất cao” của Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn (Phần II)

Vừa qua, Nhà xuất bản Dân trí phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa xuất bản cuốn sách "Đào Thế Tuấn - Nhà Khoa học Nông nghiệp uyên bác". Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam xin giới thiệu bài viết (Giới thiệu công trình “Sinh lý của ruộng lúa năng suất cao” của Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn) của tác giả GS.TS.NGND. Nguyễn Quang Thạch nguyên phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp 1 trong cuốn sách quý nói trên.