TS. Lê Thành Ý: Xúc tác tài chính xanh ở Đông Nam Á và của Vương quốc Anh 

Các nước Đông Nam Á (ASEAN) đang phải vật lộn với biến đổi khí hậu (BĐKH) cùng với tình trạng dễ bị tổn thương trầm trọng của người dân và các nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Bổ sung vào nhu cầu đầu tư hiện tại, mỗi năm khu vực cần chi thêm 210 tỷ USD cho BĐKH.