Hướng tới chuyển đổi hệ thống thực phẩm "Minh bạch - Trách nhiệm - Bền vững" góp phần đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng toàn cầu

Theo PGS.TS Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam – PHANO, Việt Nam không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng toàn cầu, mà Việt Nam đang hướng tới chuyển đổi, xây dựng hệ thống, trở thành một trong những nhà sản xuất lương thực, thực phẩm Minh bạch - Có trách nhiệm- Bền vững đến năm 2023.