TS. Lê Thành Ý: Kinh tế Việt Nam từ góc nhìn Ngân hàng thế giới

Sau khi đạt đỉnh, gần đây số ca lây nhiễm Covid -19 giảm mạnh đã thúc đẩy hoạt động kinh tế tiếp tục phục hồi với chỉ số sản xuất công nghiệp và doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tương đương với mức trước đại dịch, lần lượt tăng 9,4% và 12,1% ,đã mở ra nhiều triển vọng phát triển mới.