Chỉ số Kinh doanh Liêm Chính Việt Nam

25/09/2022 11:08

Hướng tới nền kinh tế và doanh nghiệp phát triển bền vững, tính liêm chính trong kinh doanh là vấn đề được xã hội quan tâm rộng rãi . Trong xu thế kinh tế toàn cầu suy giảm, ngày 21 tháng 9 /2022, Liên doàn Thương mại và Công nghiệp Viêt Nam (VCCI) đã phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) giới thiệu bộ Chỉ số Kinh doanh Liêm chính Viêt Nam (VBII). Bài viết đề cập đến những nội dung cơ bản về chủ đề này’

Vấn đề dặt ra

Trong sản xuất kinh doanh, để thu hút đầu tư có chất lượng, mức độ tham nhũng thấp và tính minh bạch cao là một đòi hỏi quan trọng. Theo đó, thái độ ứng xử là yếu tố có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiêp và mức độ tham nhũng của mỗi quốc gia. Việt Nam là một trong số ít nước trong khu vực được thăng 26 bậc trong chỉ số xêp hạng nhận thức về tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (từ thứ 113 năm 2017 lên 87 vào năm 2021). Tuy nhiên, trong thực tiễn tham nhũng lại vẫn dễ dàng xảy ra. Khảo sát của tổ chức UNDP và VCCI công bố trong tháng 6 cho thấy, tới 1/3 số doanh nghiệp mua sắm công ghi nhận các khoản thanh toán không chính thức. Điều đáng quan ngại là văn hoá hoa hồng và các khoản thanh toán không chính thức dã trở thành quen thuộc đến mức doanh nghiêp sẵn sàng chi ngay cả khi không ai yêu cầu.

Tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự liêm chính là những yếu tố chính để xác định quản trị tốt và khẳng định sự tồn tại của môi trường kinh doanh công bằng. Trong bối cảnh phục hồi sau Covid-19, các nhà đầu tư và người tiêu dùng ngaỳ càng quan tâm  đến  tầm quan trọng của quản trị tốt. Hướng tới nền kinh tế và doanh nghiệp phát triển bền vững, tính liêm chính trong kinh doanh ngày càng dược quan tâm rộng rãi trong cộng đồng xã hội.Chỉ số kinh doanh liêm chính là một công cụ thể, nếu được sử dụng trung thực và minh bạch sẽ nâng cao vị thế và thương hiệu quốc gia, tạo dựng niềm tin, thu hút đầu tư và quan trọng là có thêm nhiều của cải để cải thiện cuộc sống người dân.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, ngày 21 tháng 9 năm 2022, tại Hà Nội Liên doàn Thương mại và Công nghiệp Viêt Nam (VCCI) đã phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) giới thiệu bộ Chỉ số Kinh doanh Liêm chính Viêt Nam (VBII). Đây là bộ công cụ đánh giá mức độ liêm chính trong kinh doanh của các doanh nghiệp.

q1-1664078813.png

Toàn cảnh Hội thảo giới thiệu Chỉ số Kinh doanh Liêm Chính Việt Nam (VBII)

Phát biểu khai mạc Diễn dàn, Phó Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, Patrick Haverman nhấn mạnh” Chúng ta không thể thúc đẩy sự liêm chính trong kinh doanh một cách đơn độc, nó là một phần không thể thiếu của hành vi kinh doanh có trách nhiêm. Sự liêm chính trong kinh doanh đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện” . Trong kinh doanh ông cho rằng “ Các doanh nghiệp cần đạt được lợi nhuận bằng cách cải thiện môi trường hoạt động và đáp  ứng kỳ vọng tối thiểu của các bên liên quan. Khi quyết định lựa chọn địa điểm dầu tư, các công ty quốc tế cần xem xét sự tôn trọng của các quốc gia đối với hành vi kinh doanh có trách nhiệm, quản trị tốt và pháp quyền. Đó là những yếu tố quan trọng”

Chỉ số kinh doanh liêm chính những nội dung cốt lõi

Việt Nam ngày càng thể hiện mạnh mẽ cam kết và dành nhiều nỗ lực cho phòng chống tham nhũng. Những chính sách ban hành về công khai, minh bạch, liêm chính đối với doanh nghiệp đã tác động trực tiếp đến mức độ liêm chính của doanh nghiệp trên thị trường.

Các chính sách công bố và liêm chính trong doanh nghiệp đã tác động trực tiếp đến mức độ  liêm chính của doanh nghiệp trên thị trường. Doanh nghiệp ngày càng thấy rõ giá trị và lợi ích của liêm chính trong kinh doanh; nhiều doanh nghiêp coi trọng liêm chính đã được hưởng lợi từ sự quan tâm, đánh giá cao của nhà đầu tư, nhà cung cấp, người mua và khách hàng, tạo thành lợi thế mở rộng thị trường và tham gia vào các chuõi cung ứng toàn cầu.

Chỉ số kinh doanh liêm chính Việt Nam (VBII) dựa trên những yếu tố cần thiết để xây dựng và vận hành một doanh nghiệp. Nó bao gồm Văn hoá, Quy tắc ứng xử, Kiểm soát,Giao tiếp, Ứng xử, Tuân thủ và Chứng nhận đạt chuẩn. VBII dành cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô,hình thức sở hữu, lĩnh vực và cơ cấu bao gồm các công ty niêm yết, công ty tư nhân, công ty có vốn đàu tư nước ngoài (FDI) hay vốn của nhà nước. Bát kỳ doanh nghiệp nào quan tâm và coi liêm chính là nguyên tắc cơ bản cho sự phát triển đều có thể sử dụng được chỉ số này.

Kinh doanh liêm chính nghĩa là hoạt động một cách công bằng, minh bạch,cởi mở và toàn diện trên các khía cạnh đạo dức,đa dạng hoà nhập, tôn trọng quyền con người, chống tham nhũng và phát triẻn bền vững. Trong vận hành, kinh doanh liêm chính tuân theo nguyênn tắc diều  tra ,khảo sát để nhân viên thoải mái đưa ra câu trả lời trung thực. Khảo sát tình liêm chính được sử dụng như một công cụ nhìn về tương lai trong thực hiện biện pháp chủ động và phòng ngừa. Theo dó nâng cao tính liêm chính doanh nghiệp không phải là phương tiện để chống lại nhau trong kinh doanh. VBII được xây dựng với sự hõ trợ của Dự án FairBiz, một sáng kiến của UNDP do Chính phủ Anh tài trợ, nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng ở 6 nước Đông Nam Á (ASEAN).

q2-1664078833.png

Kinh doanh liêm chính  là văn hoá cần thiết với mỗi doanh nghiệp

Tiếng nói từ các chính khách

Chỉ số kinh doanh liêm chính không chỉ quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là công cụ hữu hiệu phòng chống tham nhũng quốc gia. Ngày nay, Phát triển bền vững không còn là một sự lựa chọn mà đã trở thành sự sống còn, là cách duy nhất để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong hiện tại và tương lai.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh cho rằng “Chỉ số kinh doanh liêm chính là bước tiến mới để đưa DN Việt Nam tiệm cận gần hơn với tiêu chuẩn kinh doanh minh bạch, liêm chính quốc tế, cũng như giúp Doanh nghiệp không còn mơ hồ, lúng túng trong việc lồng ghép tính liêm chính vào các hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Từ tầm nhìn Phát triển Liên Hợp Quốc, Phó trưởng dai diện UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh “Chỉ số kinh doanh liêm chính Việt Nam là một công cụ  nếu dược sử dụng trung thực và minh bạch sẽ góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu quóc gia, tạo dựng niềm tin và làm ra nhiều của cải để cải thiện cuộc sống người dân”

Từ mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Vương Quốc Anh và Việt Nam, Phó Đại sứ  Marcus Winsley cho biết “ Cùng  với các đối tác Việt Nam và Quốc tế, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đạt đươc  tham vọng và thực hiện cam kết  hướng tới một môi trường kinh doanh công bằng, cải cách kinh té hiệu quả…”.

Từ tầm quan trọng của kinh doanh liêm chính với quyết tâm cao của lãnh đạo Đảng, Chính phủ phủ; sự sẵn sàng của cộng đồng doanh nghiêp và sự quan tâm hõ trợ của bạn bè quốc tế, chúng ta có niềm tin và hy vọng Việt Nam sẽ thực hiên thành công để dưa bộ Chỉ số kinh doanh liêm chính vào hoạt động quản trị doanh nghiệp./.

 Thành Lê

 

File Chỉ số kinh doanh (NT&PT)9.2022

 

Lê Thành Ý
Bạn đang đọc bài viết "Chỉ số Kinh doanh Liêm Chính Việt Nam" tại chuyên mục Góc nhìn chuyên gia. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309