Từ văn hiến Thăng Long đến hào khí Đồng Nai và thành đồng Tổ Quốc!

"Từ thuở mang gươm đi mở cõi, Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long". Câu thơ ấy, gợi nhớ trong ta hành trình Nam tiến vĩ đại của tổ tiên. "Mang gươm đi mở cõi" không chỉ nói về những cuộc hành quân đẫm máu mà còn nói về quá trình chinh phục thiên nhiên chốn hoang sơ nhiều mãnh thú buổi ban đầu. Đó là truyền thống anh hùng bất khuất, "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" trong những cuộc trường chinh vệ quốc vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam.