Để rừng phục hồi sự sống

Mỗi năm có hàng triệu chiếc bẫy được giăng trong các cánh rừng để săn bắt thú, phục vụ nhu cầu thực khách. Mỗi chiếc bẫy giăng ra đồng nghĩa với nguy cơ rừng mất đi một con thú và thịt thú rừng sẽ trở thành món ăn trên các bàn tiệc. Theo thống kê, mỗi năm ở Việt Nam đã có hàng nghìn tấn thịt thú rừng, tương đương với hàng trăm nghìn con thú bị giết hại được tiêu thụ.