TS Lê Thành Ý: Kinh tế toàn cầu và ở Việt Nam 8 tháng đầu năm 2022

Nhờ khu vực chế tạo, chế biến đứng vững và các ngành dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, quá trình khôi phục kinh tế Việt Nam đã tăng tốc trong những tháng vừa qua.