Biến rác thải nhựa thành cơ hội phát triển trong nền kinh tế tuần hoàn

Trong xây dựng kinh tế tuần hoàn (KTTH) và giải quyết vấn nạn ô nhiễm trắng, việc biến chất thải nhựa thành tài nguyên phục vụ các ngành kinh tế được coi là một trong những giải pháp khả thi. Việc huy động sự tham gia của ngành công nghiệp xi măng vào nâng cao năng lực xử lý rác thải nhựa không tái chế được đã mở ra triển vọng tốt đẹp nhằm giảm thiểu chất thải nhựa trên biển.