Thị trường Xăng dầu, đặc điểm và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế vĩ mô

Nghiên cứu thực trạng kinh tế Việt nam, giới phân tích đã rút ra những nhận xét quan trọng trong bối cảnh toàn cầu. Theo tiêu chí cân đối vĩ mô, lạm phát giá tiêu dùng (CPI) và lạm phát cơ bản tuy có giảm, nhưng lạm phát cơ bản lại ở mức cao; chỉ số CPI từ 2,8% trong tháng 4 đã giảm xuống 2,4% trong tháng 5, song biến động của giá năng lượng đã ảnh hưởng mạnh đến giá xăng dầu, khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng cao. Việc đánh thuế đối với xăng dầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư.