Không chắc chắn tiền tệ và bất ổn ngân hàng khiến tài chính Đông Á mới nổi trở nên u ám

Khu vực Đông Á mới nổi bao gồm các nền kinh tế thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Hàn Quốc. Trong bối cảnh suy thoái và áp lực lạm phát giảm bớt, các nền kinh tế trong khu vực đã được cải thiện từ cuối tháng 11 năm 2022 đến tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, tình trạng này lại đang yếu đi do sự không chắn chắn của chính sách tiền tệ Hoa Kỳ và sự bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng của những nền kinh tế phát triển, khiến tình trạng tài chính Đông Á mới nổi trở nên u ám.