Nhà thơ Nguyễn Khuyến – đôi điều mọi người ít biết

Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến nổi tiếng, sinh năm 1835, tại quê ngoại làng Văn Khế, xã Hoàng Xá, huyện Ý Yên nhưng lại sống ở quê nội là làng Vị Hạ, xã Yên Đổ nay là xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam