Làn sóng thương mại điện tử mới ở Việt Nam-quá trình nhìn lại

Đại dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến mọi hoạt động của dời sống kinh tế xã hội, song thương mại điện tử (TMĐT) ở Việt Nam vẫn có sự phát triển ấn tượng. Trên cơ sở khảo sát hàng nghìn doanh nghiệp với khả năng thích ứng linh hoạt, Hiệp hội TMĐT Việt nam (VECOM) đã rút ra nhận định, trong những năm cao điểm của đại dịch Covid-19, TMĐT nước nhà đã trải qua những làn sóng phát triển tích cực. Làn sóng thứ nhất diễn ra trong những ngày đầu của dich bệnh vào năm 2020 và làn sóng thứ 2 trùng với đợt dịch thứ tư, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021.