TS. Lê Thành Ý: Đẩy mạnh hợp tác thực thi hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Nhằm hướng tới kỷ niệm một năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực, ngày 30 tháng 7 năm 2021, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức hội thảo trực tuyến “Hành trình một năm thực hiện hiệp định EVFTA”