TS. Lê Thành Ý: Thúc đẩy kinh doanh để tăng cường phục hồi kinh tế sau đại dịch ở Đông Nam Á

Môi trường kinh doanh tốt hơn là yếu tố quan trọng đối với việc phục hồi các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 Đây là thông điệp được đưa ra tại hội thảo “Môi trường kinh doanh tốt hơn trong khu vực để phục hồi sau đại dịch ở ĐôngNam Á” đã được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2022.