Hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ tại Việt Nam

Với sự ra đời của Tổ chức Hợp tác Văn hóa và Kỹ thuật là tiền thân của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), 53 năm đã qua, hàng năm cứ vào ngày 20 tháng 3, nhiều hoạt động văn hóa phong phú lại được tổ chức trên khắp hành tinh, nhằm tôn vinh sức sáng tạo, sự đa dạng và đề cao “khả năng khám phá” của văn hóa Pháp ngữ trong đời sống xã hội.